Scroll to top

TEPELNÉ ČERPADLÁ

3 PILIERE TECHNOLÓGIE INFRACLIMA

Prečo práve 3 piliere? Pretože ak spojíme dohromady kapilárne rohože s nízkymi prevádzkovými teplotami, tepelné čerpadlo s vysokým COP a solárny systém s vysokým výkonom vďaka nízkym teplotám, vznikne nenahraditeľný, jedinečný a vysoko ekonomický systém vykurovania a chladenia budov.
Budova s týmto systémom je takmer sebestačná a nezávislá od energiách. Tepelné čerpadlo pracuje efektívne a slnečné kolektory odoberajú teplo zo svetla. Nemusí svietiť slnko, aby sme kúrili.

Tento systém nám zabezpečuje doteraz nemysliteľné úspory!

A pozor! Ak chceme chladiť, nepotrebujeme žiadne zbytočné zariadenia. Chladiaca voda jednoducho bude prúdiť cez výmenník do kapilárneho systému, čo zabezpečí chladenie bez použitia tepelného čerpadla len za cenu obehových čerpadiel (20-40W ako kulma na vlasy).

Tepelné čerpadlo v spojení s kapilárnymi rohožami maximalizuje úspory.

Tepelné čepradlá sú ideálny zdroj tepla a chladu pre kapilárne rohože.

Podobne ako u termických solárnych systémov je aj u tepelných čerpadiel účinnosť významne ovplyvňovaná prevádzkovou teplotou sústavy. Pri teplotných podmienkach technológie INFRACLIMA je dosahovaný priemerný vykurovací faktor 6.8 (-) (W10/W25 °C).
Primárny zdroj nízkopotenciálneho tepla tepelného čerapadla vo forme zemného kolektora alebo studne je navyše súčasne zdroj chladu pre letné a prechodné obdobia (pri variante zemného kolektora týmto zároveň dochádza k jeho regenerácii).

PREČO TÁTO ÚSPORA? AKO JE TO MOŽNÉ?

Pri zohrievaní vody solárnymi kolektormi aj pri chladení je tepelné čepradlo vypnuté. Pracuje iba 1/3 času, čo je veľmi nízka spotreba energie.

Predstavte si rovnaké dva domy, s rovnakými tepelnými čerpadlami. V jednom je klasické vykurovanie či už radiátormi, podlahovkou alebo iným systémom. Ktorý bude mať nižšiu spotrebu energie? Pravdaže ten s kapilárnymi rohožami. Prečo? Pretože kapilárne rohože nám umožňujú využiť nižšie teploty. Tým dokáže tepelné čerpadlo efektívnejšie čerpať energiu z prostredia už pri nižších teplotách ako sused, ktorý má to isté tepelné čerpadlo, ten istý dom, no využíva vysoké teploty na vykurovanie.

Takže čo robia kapilárne rohože? Otvárajú novú dimenziu využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie – tepelného čerpadla a solárnych kolektorov.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI KAPILÁRNYMI ROHOŽAMI A KLASICKOU PODLAHOVKOU?

Zahráme sa s Vami na kvíz?

Odpoveď: Rodinný dom „A“ s podlahovým vykurovaním kapilárnymi rohožami bude mať nižšiu spotrebu energie. Vzhľadom na malý rozostup kapilár 1,5 až 3 cm oproti bežnej podlahovke, ktorá má rozostup rúrok min. 15 až 20 cm. Navyše teplota vykurovacej vody v kapilárnych rohožiach je omnoho nižšia (28°C) oproti bežnej podlahovke (40-45°C), vďaka čomu je možné využívať na vykurovanie minimum energie.

Odpoveď b.) Zemný kolektor bude pri využití kapilárnych rohoží pre vykurovanie a chladenie menší ako v rodinnom dome s bežnou podlahovkou. Nakoľko kapilárne rohože pracujú s nízkymi teplotami, majú menší rozostup rúrok a väčšiu teplo-výmennú plochu, dokážu maximalizovať tepelné zisky z menšieho zemného kolektora ako dom s bežnou podlahovkou. Navyše kapilárne rohože v letnom období miestnosti vychladia, čo bežná podlahovka nie.

Na obrázku vyššie porovnávame rovnaké administratívne budovy. V budove A sú inštalované kapilárne rohože pre vykurovanie a chladenie plnoplošne, v budove B je použitá bežná podlahovka, ktorou nedokážeme v letnom období chladiť. Výsledkom je že budova A spotrebuje výrazne menej energie na vykurovanie a chladenie ako budova B. Pozitívnym sprievodným javom je že budova A má neporovnateľne vyšší komfort v podobe zabezpečenia celoročne ideálneho a zdravého vnútorného prostredia.​

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.