Scroll to top

ZAUJÍMA VÁS

Ako je to s kondenzáciou vodných pár ? Nebude sa mi objekt orosovať?

Nebude sa orosovať. Systém pracuje cca 1-3°C nad rosným bodom bez straty výkonu, preto akákoľvek kondenzácia je vylúčená.
Hustá sieť kapilár zaliata v omietke zabezpečuje najúčinnejší spôsob odvodu prebytočného tepla z miestnosti.
Jednorazová kondenzácia na povrchu konštrukcií nie je závadou. Pri jej výskyte je potrebné regulačným zariadením zvýšiť teplotu chladiacej vody o jeden stupeň tak že kondenzácia vymizne. V režime chladenia netreba zabúdať na prísun čerstvého vzduchu z hygienických dôvodov. ​


Je potrebné používať čidlá rosných bodov? Vraj sú veľmi drahé​.

NIE. Pri kapilárnych rohožiach nie je potrebné inštalovať čidlá rosných bodov pretože na rozdiel od tradičných systémov je kapilárny systém uložený na podkladovej izolácii ktorá eliminuje najchladnejšie miesta na prívodných potrubiach a tak dochádza ku rovnomernému chladeniu objektu teplotou vody nad rosným bodom.
Cena rosných čidiel a príslušenstva pre rodinný dom stojí cca 2500 EUR. (Prevodníky, kabeláž, inštalácia, servopohony, riadiaca jednotka, čidlá rosných bodov, inštalácia elektro a pod.)
Pri tradičných rúrkových systémoch sa púšta studená voda do rúrky, ktorá je vinutá do hada. Postupne sa otepľuje. Kritické miesto na rosný bod je prívod tejto rúrky ktorý pri orosení vypne celú vetvu kondenzačným čidlom a dochádza ku poklesu výkonu. Toto však nie je prípad kapilárnych rohoží.


Uvažujem nad podlahovým vykurovaním. Sú kapilárne rohože vhodné na podlahové vykurovanie?

Áno, kapilárne rohože sú dokonca vhodnejšie na podlahové vykurovanie oproti bežným doteraz známym systémom. Bežné podlahové vykurovanie je v súčasnosti už prekonané nespočetnými výhodami kapilárnych rohoží, najmä nižšou teplotou vykurovacej vody, čo má za dôsledok:  vyššiu účinnosť solárnych systémov, tepelných čerpadiel, kondenzačných kotlov. Nižšie prevádzkové náklady, nižšia stavebná výška (od 3 cm),  rovnomernejšie rozmiestnenie teplôt v podlahe bez chladných a prehriatych zón, vyšší stupeň tepelnej pohody.


Aká je veľká kapilárna rohož?

Kapilárne rohože sa vyrábajú v segmentoch o šírke 550 mm. Dĺžka kapilárneho segmentu je rôzna podľa požiadaviek až do dĺžky 5 m. Jednotlivé diely sa spájajú polyfúznym zváraním. (ako pri rozvodoch pitnej vody z PPR).


Čo prúdi v kapilárnych rohožiach? Aký je objem vody v kapilárnych rohožiach?

Kapilárne rohože sa plnia čistou pitnou vodou. Objem vody je 0,1143 L/m2, tzn. že v objekte s podlahovým vykurovaním z kapilárnych rohoží s podlahovou plochou 100 m2 je objem vody v kapilárach len 11,43 L !


Prečo je teplota vykurovacej vody len 22°C ± 2°C celoročne ?

Prostredie kde žijeme nám poskytuje dostatok nízkopotencionálnej energie. Doteraz keď sme túto energiu chceli čerpať museli sme vyvíjať nemalú dodatočnú energiu na získanie požadovaných teplôt (45°C podlahové vykurovanie, 60°C radiátory, a pod.). Čím viac sa priblížime teplotám okolia, tým viac energie z neho dokážeme čerpať a tak sa stáva systém efektívnejší.


Stena má v zime bežnú teplotu 18-21°C. Vy uvádzate, že v zime vykurujete teplotou vykurovacej vody len 22°C ± 2°C. Ako je možné že postačuje takto nízka teplota?

Pri plnoplošnej inštalácii dochádza k rovnomernému teplotnému osálaniu celého interéru, čím dochádza k najvyššiemu stupňu tepelnej pohody. Napr. radiátor je pomerne malý a požaduje prevádzkovú teplotu cca 60°C. Podlahové vykurovanie je často krát po celej podlahovej ploche miestnosti a má výkon 80-120 W/m2 (teploty vyk. vody 45°C). Pri plnoplošnej inštalácii kapilárnych rohoží sa snažíme o výkon do 20 W/m2. Aby sme pokryli tepelnú stratu miestnosti, musíme túto plochu zväčšovať. Výsledkom toho sú nízke prevádzkové teploty vykurovacej vody okolo 22°C.


Ako je to možné, že trubicové solárne kolektory dokážu pokryť od 30-50% potreby tepla na vykurovanie pri plnoplošnej inštalácii kapilárnych rohoží?

Prvým faktorom je: Je všeobecne známe že vákuové trubicové kolektory dosahujú v chladných mesiacoch vyššie teploty ako bežné ploché kolektory. Druhým faktorom je že plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží požaduje 22-24°C na vykurovanie. Solárny systém dokáže oveľa dlhšie obdobie v roku nahriať teplotu vody na 24°C ako na 50-60°C (dotaraz požadovaných). Tretím faktorom je že trubicový solárny kolektor INFRACLIMA dokáže plnohodnotne fungovať ako zdroj tepla bez priameho slnečného žiarenia, tzn. že na vykurovanie postačuje difúzne slnečné žiarenie = denné svetlo.


Aký je rozdiel medzi obyčajnou podlahovkou a kapilárnymi rohožami?

Všetko tajomstvo spočíva v rozostupe rúrok a v spôsobe inštalácie. Rozostup kapilár je 3 cm. Rozostup rozvodov podlahového vykurovania býva cca 15 cm či je 5x viac. Pri kapilárnych rohožiach dochádza k rovnomernejšiemu odovzdávaniu tepla. Príklad: Ak štandardné podlahové vykurovanie v dome je navrhnuté na teplotu vykurovacej vody 45°C tak podlahové vykurovanie kapilárnymi rohožami bude plnohodnotne fungovať už pri 35°C v rovnakej miestnosti.

Inštalácia kapilár prebieha ako jedna veľká skladačka bez potreby drahých spojok alebo nadstavcov. Systém je kompaktný a celoplastový. Nie je potrebné inštalovať tzv. nopovú dosku ani lišty na rozostup rúrok.


Prečo odporúčate inštalovať kapilárne rohože plnoplošne?

Kvoli tomu aby sme dosiahli nízke prevádzkové teploty vykurovacej vody. Je niekoľko násobne lacnejšie nahrievať vykurovaciu vodu na 22°C ako na 40-60°C. Čím viac sa priblížime teplotám okolia, tým viac energie z neho dokážeme čerpať a tak sa stáva systém efektívnejší.


Ako mám vŕtať do steny? Bojím sa, že pri vŕtaní do steny poškodím kapilárne rohože. Čo ak ich aj tak poškodím?

Vŕtanie do steny (stropu) býva časom nevyhnutné a je samozrejme riešiteľné aj pri stenovej a stropnej inštalácii. Kapilárne rohože sa nachádzajú v omietke, cca 2-4 mm pod povrchom. Pred vŕtaním do omietky perom alebo drobným šrobovákom jemne zaškrabneme na miesto kde chceme vŕtať a vizuálne sa uistíme, že vŕtame na mieste kde sa nenachádza kapilára. Ak sa na danom mieste nachádza kapilára vŕtame cca 5 mm od rohože. Poškodenie kapilári sa rieši veľmi jednoducho. V prípade poškodenia kapiláry sa poškodené miesto vystrihne. Vzniknuté konce jednotlivo nahrejeme napr. zapaľovačom a stlačíme prstom, rovnako, ako keď zahasujete sviečku. Daná kapilára sa stáva nefunkčnou natrvalo. To však nevadí, pretože ostatných niekoľko tisícov kapilár ďalej plnia svoju funkciu.


Ako sa bude ohrievať teplá voda?

Teplá voda sa ohrieva prioritne solárnym systémom. V prípade nedostatku slnečného žiarenia sa voda ohrieva tepelným čerpadlom. Ak je inštalovaný iný zdroj, tento ohrieva vodu.


Aký zdroj tepla pre kapilárne rohože je vhodné použiť ?

Uvádzame od najvhodnejšieho: 1/ Tepelné čerpadlo voda/voda, 2/ Tepelné čerpadlo zem/voda, 3/ vákuové slnečné kolektory 4/ Tepelné čerpadlo vzduch/voda, 5/ Plynový kondenzačný kotol,  6/ Ostatné teplovodné zdroje tepla (kotol na pelety, brikety, uhlie . . . ) 7/ Elektrokotol.


Kapiláry majú veľmi malý priemer, len 2 mm. Nemôžu sa upchať? Čo korózia?

Nie, kapilárne rohože sa neupchajú, pretože sú chránené. Systém kapilárnych rohoží sa napúšta cez filtračné, prípadne aj zmäkčovacie zariadenie, ktoré je súčasťou technológie a je inštalované spolu s kapilárnymi rohožami. Systém je celoplastový bez korodujúcich kovových látok.


Ako to že kapilárne rohože sú vo všetkých smeroch vhodnejšie?

Pretože sú inšpirované prírodou. Kvety, listy, organizmy, dokonca aj ľudské telo je popretkávané sieťou drobných kapilár, ktoré plnia funkciu termo-regulačnú a distrubučnú. Ľudské telo má rovnakú teplotu v lete aj v zime. Podobne je to pri plnoplošnej inštalácii kapilárnych rohoží, kde v priebehu ročného obdobia sa teplota vykurovacej vody líši len minimálne. Jedná sa o harmóniu prírody a techniky.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.