BYŤ ZDRAVÝ ZNAMENÁ ZDRAVO ŽIŤ...

 

Stropne_chladenie_titulka.jpg

  KAPILÁRNE ROHOŽE PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE

KR_v_podlahe.jpg    KR_v_strope.jpg    KR_v_stene.jpg

KR_podlaha_a_strop.jpg    KR_stene_a_strope.jpg    KR_stene_a_podlahe.jpg

KR_plnoplosne.jpg    3_piliere_INF.jpg    Mam_zaujem.jpg

Vedeli Ste, že:

• tepelné čerpadlo s výkonom 5,7 kW v zapojení s kapilárnymi rohožami v plnoplošnej inštalácii má príkon 0,85 kW (žehlička má príkon cca 2,2 kW)? 

• trubicový solárny systém dokáže pre kapilárne rohože nahriať teplotu vykurovacej vody v akumulačnom zásobníku na 25 ºC aj v chladných mesiacoch, a tým pokryť až 50 % tepla na vykurovanie?