Scroll to top

Plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží

Systém pre najnáročnejších – inštalácia kapilárnych rohoží v podlahe, obvodových stenách a stropoch.

Rôzne kombináce inštalácie kapilárnych rohoží, spájajú do seba výhody podlahového, stenového a stropného systému vykurovania a chladenia.

Nižšie prevádzkové náklady oproti štandardným vykurovacím systémom, vzhľadom na nižším prevádzkovým teplotám kapilárnom systéme.

Pasívne chladenie prostredníctvom studničnej vody resp. zemného kolektora bez nutnosti tepelného čerpadla.

Možnosť chladenia podlahou v letnom období – chladenie prebieha o výkone 30%.

Teplota chladiacej vody je blízka teplote vzduchu.


Detail inštalácie kapilárnych rohoží plnoplošne

Nízko potenciálny systém INFRACLIMA určený pre plnoplošné aplikácie umožňuje kontrolované udržiavanie celoročnej tepelnej pohody. Kapilárnymi rohožami inštalovanými do podlahy, stien a stropu miestnosti prúdi teplonosná látka o teplote 22 ±2 °C po celý rok, ktorá nahrieva (v zime) / chladí (v lete) povrch stavebných konštrukcií. Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách.

Prečítajte si článok o zdravotných a psychických výhodách
plnoplošnej inštalácie kapilárnych rohoží 

Výhody plnoplošnej inštalácie kapilárnych rohoží

Najväčšou výhodou je najekonomickejšia prevádzka a
bezkonkurenčne kvalitné vnútorné prostredie budov.

– miestnosti fungujú, pri plnoplošnej inštalácii v budove, ako veľké tepelné výmenníky tzn. že severné miestnosti dochladzujú južné a južné miestnosti dohrievajú severné. Výsledkom toho je vyrovnané tepelné prostredie (prirodzená zónová regulácia)

– vykurované obvodové steny v zimnom období, čím sa zamedzuje riziku tepelných mostov v rohoch, kútoch a okolo okien v budove

– príjemný pocit teplej podlahy v zimnom období, chladenie podlahou bez kŕčových žíl a syndrómu studených nôh

– možnosť chladenia podlahou v letnom období vďaka odoberaniu tepla vodou v kapilárach z konštrukcie podlahy (neprebieha šírenie chladu, ale odoberanie tepla = prirodzený jav pre človeka)

– rýchla reakčná schopnosť systému na zmeny teplôt

– väčšia plocha = nižšie prevádzkové teploty = nižšie prevádzkové náklady = šetrenie peňazí

– prakticky bezúdržbová prevádzka

– možnosť vykurovania a chladenia jedným systémom

– vykurovanie a chladenie počas celého roka rovnakou teplotou vody v systéme (22°C ±2°C)

– príjemné prostredie rovnako pre bývanie ako aj prácu

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.