Scroll to top

ČO SÚ KAPILÁRNE ROHOŽE?

Kapiliárne rohože tvorí hustá sieť tenkých kapilár.
Kapilárky rozvádzajú teplo/chlad do miestností prostredníctvom teplonosného média – vody.

Je to unikátny kapilárny systém pre celoročné udržiavanie tepelnej pohody, ktorý nahrádza systémy vykurovania, chladenia a klimatizácie.

Systém kapilárnych rohoží je pre človeka návratom k prirodzenému spôsobu zdieľania tepla s nasledujúcimi výhodami:

• fungujú bez prúdenia vzduchu – nevíria prach
• zabraňujú alergickým, respiračným ochoreni a blahodarne pôsobia na zdravie
• pôsobia blahodárne na psychiku
• vyvoláva optimistické pocity podobné pôsobeniu pri fotoliečbe alebo pri slnečnom žiarení na jar
• jednoduchá a rýchla regulácia
• materiál kapilárnych rohoží PP-R je plne recyklovateľný
• fungujú s najnižšími možnými teplotami celoročne rovnaká teplota teplonosnej látky – vody 22 ±2 °C
• moderná a inovatívna technológia
• orientácia na obnoviteľné zdroje využíva teplo, ktoré je zadarmo
• maximálne využitie slnečnej energie a obnoviteľných zdrojov na vykurovanie a chladenie budov
• chladenie priestorov s prakticky nulovými nákladmi (pasívne chladenie)
• ekonomická prevádzka s nízkymi nákladmi

Základná charakteristika systému INFRACLIMA®

INFRACLIMA je prevádzkovo najlacnejší a najekologickejší systém zabezpečenia celoročnej tepelnej pohody v obytných, administratívnych, výrobných a iných priestoroch.
INFRACLIMA umožňuje v maximálnej miere využitie i difúzneho slnečného žiarenia, ktoré pre svoj ​​nízky potenciál bolo doteraz nevyužiteľné.
INFRACLIMA radí slnečnú energiu pre krytie potreby tepla na udržanie tepelnej pohody na prvé miesto.

Hlavné výhody systému INFRACLIMA

Ideálny teplotný profil, rovnomerné rozloženie teploty; bez vírenia prachu – TEPELNÁ POHODA  •  ZDRAVÉ BÝVANIE
  • prelomenie hranice využiteľnosti slnečnej energie – solárne sústavy pre prikurovanie – jedná sa o systém s najnižšou možnou teplotou teplonosnej látky
  • ľahko regulovateľný – minimálna akumulácia, výrazná samoregulačná schopnosť
  • univerzálnosť využitia kapilárnych rohoží – novostavby, rekonštrukcie, rôzne druhy priestorov a prevádzok
  • ekologický výrobok – recyklovateľnosť potrubia PP-R
  • životnosť 100 rokov – nízke tlaky a teploty
Stredná teplota vody 22 ±2 °C. Úspora prevádzkových nákladov na vykurovanie a chladenie. Ideálna tepelná pohoda – sálavé teplo. Zdravé bývanie bez plesní, roztočov a alergií.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.