Scroll to top

Administratívne a polyfunkčné budovy

Polyfunkčná AB v Poprade

Polyfunkčná AB v Poprade

Jedná sa o štvorpodlažnú, z väčšej časti administratívnu budovu po celkovej rekonštrukcii. Obvodové murivo tehlové. Kompletná dodávka kapilárneho systému – plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží.
Projektovaný tepelný príkon objektu 99 kW, vykurovaná plocha 2 224 m². Zdroj tepla tepelné čerpadlo a solárna energia.

Bytový dom Zelené átrium v Trnave - KR v stene

Bytový dom Zelené átrium v Trnave - KR v stene

Inštalovaný stenový systém pre vykurovanie a chladenie kapilárnymi rohožami. Inštalácia prebehla v roku 2014.

AB v Bratislave, Zlaté piesky

AB v Bratislave, Zlaté piesky

Jedná sa o dvojpodlažnú, z väčšej časti administratívnu novostavbu. Kompletná dodávka kapilárneho systému – plnoplošná inštalácia kapilárnych rohoží. Zdroj tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda a solárny systém, ktoré slúžia pre vykurovanie. Pre chladenie je využívaný systém voda-voda bez použitia tepelného čerpadla = pasívne chladenie budovy cez stropné chladenie.

Polyfunkčná budova - Zákamenné - Slovensko KR v podlahe

Polyfunkčná budova - Zákamenné - Slovensko KR v podlahe

V nadstavbe polyfunkčnej budovy sú kapilárne rohože nainšalované v podlahe. Spolu je uložených 168m2. Rohože vykurujú.

ADM Ružomberok Stadreko - Slovensko KR v strope

ADM Ružomberok Stadreko - slovensko KR v strope

Ide o trojpodlažnú administratívnu budovu. Kapilárne rohože sú inštalované v stropnej konštrukcii a vo vstupnej hlave v stenovej konštrukcii. Spolu je uloženych 345m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

Predajňa potravín - Malé Ripňany 2014 - KR v strope

Predajňa potravín - Malé Ripňany 2014 - KR v strope

Polyfunkčná budova - Zakamenné 2013-2014 - KR v strope

Polyfunkčná budova - Zakamenné 2013-2014 - KR v strope

Kapilárne rohože sú inštalované v stropnej a podlahovej konštrukcii s  plochou 600 m2. Zdrojom tepla je pec na pevné palivo a solárny systém.

Polyfunčkná budova - Námestovo - KR v stene

Polyfunčkná budova - Námestovo - KR v stene

Jedná sa o polyfunkčnú budovu, ktorá pozostavá s viacerých budov. Budova sa nachádza v Námestove na námesti. Kapilárne rohože sú inštalované v stenovej konštrukcie. Spolu je položených 67 m2.

ADM Sučany - Slovensko KR v strope

ADM Sučany - Slovensko KR v strope

Jedná sa o dvojpodlažnu administratívnu budovu. Spolu je uložených 400 m2 kapilárnych rohoží v stropnej konštrukcii. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

Polyfunkčná budova WEINHAUERHAUS - Bratislava - KR v strope

Polyfunkčná budova WEINHAUERHAUS - Bratislava - KR v strope

Bytový dom s polyfunkciou v Bratislave. Ide o sedem-, čiastočne osempodlažnú stavbu. Bytový dom tvorí 5 nadzemných podlaží a 3 podzemné podlažia. Kapilárne rohože sú inštalované vo všetkých poschodiach v stropnej koštrukcii. Spolu je uložených 1480 m2. Kapilárne rohože chladia. Zdroj chladu je aktívne chladenie.

Administratívna budova Titan Tatraplast - Slovensko KR v strope a v podlahach

Administratívna budova Titan Tatraplast - Slovensko KR v strope a v podlahach

Ide o 3-podlažnú budovu s prístavbou. Kapilárne rohože sú inštalované všade v stropoch a v podlahách. Spolu je uloženych 698 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. Zdrojom tepla bolo zvolené tepelné čerpadlo voda-voda s celkovým výkonom 29,68 kW a zdroj chladu studničná voda.

Prevádzková budova INSTAPLAST Praha a.s.

Prevádzková budova INSTAPLAST Praha a.s.

Prevádzka fy. INSTAPLAST Praha a.s. v Zápech 2003-2008.
Využitie výhod systému pre výrobné prevádzky, priame chladenie olejov na výrobu, absorpčné chladenie so sol. kolektormi. Dodávka fy. SOKRA (realizácia 2007), rekuperácia tepla z chladenia výroby, fotovoltaická elektráreň.

Polyfunkčná budova KOOPERATIVA - Námestovo

Polyfunkčná budova KOOPERATIVA - Námestovo

Ide o polyfunčkný dom ktorý sa skladá  z veľkej reštaurácie , stávkovej kancelárie a kooperatíva. Kapilárne rohože sú inštalované všade v podlahovej konštrukcii, kde je spolu uložených 150 m2.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.