Scroll to top

Podiel tepelného toku sálaním pre rôzne druhy vykurovania

Business | projektman projektman - 2. februára 2022

Priebehy a zmeny teplôt pri vykurovaní s kapilárnymi rohožami v porovnaní s ostatnými druhmi vykurovania spočívajú v premenlivosti sálavej resp. konvekčnej zložky pohybu tepla.

Súvisiace články