Termovízne merania

Poskytujeme služby s termovíznou kamerou

Termovíznym meraním sa začali zaoberať z dôvodu spresnenia a objektivizácie výpočtov tepelných strát objektov. V niektorých prípadoch sa stalo, že skutočná spotreba tepla na vykurovanie bola oproti vypočítaným hodnotám značne rozdielna či už smerom hore, alebo dole.

* zisťovanie miest zvýšených tepelných strát budov, objektov, prípadne vykurovacích systémov
* detekciu tepelných mostov
* kontrolu zateplovacích a stavebných firiem
* kontrolu dodržania technologického postupu po realizácií zateplenia
* kontrolu hydroizolácií, detekciu vlhkosti