Solárne kolektory

Solárne kolektory je možné využiť ako hlavný zdroj tepla pre technológiu INFRACLIMA,

maximálne využitie slnečnej energie pomocou priameho i difúzneho žiarenia.

i0717.jpg i4347.jpg 
solarny_kolektor_01.jpg solarny_kolektor_02.jpg


Výhody, význam, prínos


Kapilara_web.pngNízko potenciálny systém INFRACLIMA určený pre plnoplošné aplikácie umožňuje kontrolované udržiavanie celoročnej tepelnej pohody. Kapilárnymi rohožami inštalovanými do podlahy, stien a stropu miestnosti prúdi tepelno-nosná látka po celý rok, ktorá nahrieva (v zime) / chladí (v lete) povrch stavebných konštrukcií. Sálaním zo všetkých strán je potom možné dosiahnuť tepelnú pohodu obyvateľov už pri takto nízkych teplotách. Jedná sa o jediný systém, pri ktorom je možné využiť o polovicu nižšiu teplotu vykurovacej vody ako je teplota ľudského tela na dosiahnutie tepelnej pohody. A práve táto nízka teplota posúva revolučným spôsobom hranice využiteľnosti solárnej energie v oblasti vykurovania a chladenia - teda vytváranie tepelnej pohody v obytných budovách. Jedná sa o tak zásadnú zmenu, že v uvedenom systéme prestáva platiť všeobecne vžitá terminológia.


Pojmy teplo a chlad sa z pozície systému INFRACLIMA zlučujú. V danom prípade správny
technický termín pre tento jav zatiaľ chýba.

KR a solar porovnanie s podlahovkou 1.png


Takmer nulová spotreba energie

Interakciou troch pilierov technológie INFRACLIMA je možné dosiahnuť úspory energie až 98%. Plnoplošne inštalované kapilárne rohože vytvárajú z každej miestnosti v objekte veľmi výkonný výmenník tepla, ktorý dokáže dokonale využiť pasívne solárne aj vnútorné lokálne tepelné zisky. Pri zvýšení operačnej teploty v niektorej z miestností je táto okamžite dochladzovaná tzv. pasívnou automatickou reguláciou (teplota vody v kapilárnych rohožiach na vstupe do miestnosti je nižšia ako teplota na výstupe), odobraté teplo je privedené k zdroju tepla a následne rozvedené po celom objekte. Týmto spôsobom tzv. neutrálnym režimom môžu južne orientované priestory dohrievať v zimnom období severné miestnosti, naopak v lete môžu severne orientované dochladzovať južné bez toho aby bol potrebný akýkoľvek zdroj tepla alebo chladu.

colletore_sky12.jpgcolletore_sky18.jpgcolletore_sky21.jpg


Až 1/3 tepla zadarmo

Predstavte si, že okamžite škrtnete z vašich účtov jednu tretinu. Či máte plyn, elektrinu, biomasu, pelety alebo uhlie. Jedna tretina nákladov jednoducho škrtnete. Doteraz solárne systémy plnili svoju funkciu najmä v lete, kedy najviac svieti slnko. Vtedy máme najviac tepla. Na kúrenie ho v lete nevyužijeme, teplú vodu využívame málo, prebytky môžeme pustiť tak maximálne do bazéna. A zrejme nie všetci máme bazén. Kapilárny systém preto otvára novú dimenziu využiteľnosti nízkych teplôt. To znamená, že solár bol využiteľný od mája, u nás je to už od februára.

Tretina_zadarmo_pink.png


Potreba tepla na vykurovanie kapilárnymi rohožami a ohrev teplej vody
Potreba_tepla_na_vykurovanie_KR_a_ohriatu_pitnu_TV2.png
3 piliere technológie INFRACLIMA

Technológia INFRACLIMA je postavená na 3 základných pilieroch, ktoré vzájomnou interakciou umožňujú dosiahnutie doteraz nemysliteľných úspor energie a udržiavanie nadštandardnej celoročnej tepelnej pohody a zdravého bývania.

3 piliere technologie INFRACLIMA.jpg

Prvým z pilierov je nízkoteplotná vodná sústava tvorená z kapilárnych rohoží - kapilárne trubičky priemeru 3,5mm, hr. steny 0,5mm v osovej vzdialenosti 30mm paralelne navarené na rozvodné rúrky 20mm - plnoplošne inštalované do podlahystien a stropu jednotlivých miestností objektu. Vytvorením čo najväčšej sálavej plochy a obmedzením akumulácie tepla do stavebných konštrukcií vďaka podkladovej tepelnej izolácie je možné pracovať s celoročne rovnakou, najnižšou možnou teplotou vody v sústave 22 ±2 ° C bez rozlíšenia na systém "vykurovanie" alebo "chladenie" resp. "zimný" či "letný" režim.

Druhým pilierom je slnečná energia ako hlavný zdroj tepla technológie INFRACLIMA. Nízka teplota vody v systéme znamená doslova revolučný posun hranice využiteľnosti termických solárnych systémov pre vykurovanie resp. zimnú prevádzku. Vákuové trubicové
slnečné kolektory v technológii INFRACLIMA pracujú už pri difúznom slnečnom žiarení s intenzitou od 85 W/m² - čo zodpovedá dennému svetlu. Vysoká účinnosť je zachovaná aj pri nízkych vonkajších teplotách vzduchu v zime.

Tretím z pilierov je tepelné čerpadlo a využitie nízkopotenciálnej energie zeme, vzduchu alebo vody.

Využívame výhradne trubicové vákuové solárne kolektory, ktoré zachytávajú difúzne žiarenie, tzn. vyrábajú teplo z denného svetla (aj keď je zamračené).