RD Vinohrady Slovensko KR v strope

Ide o dvojpodlažný rodinný dom. Kapilárne rohože sú nainštalované v stropoch o ploche  168m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.