RD Veľké Leváre - Slovensko KR v strope

Ide o jednopodlažný rodinný dom. Kapilárne rohože sú inštalované v strope. Spolu je uloženych 88 m2. Kapilárne rohože vykurujú aj chladia.

Zdrojom tepla bolo zvolené tepelné čerpadlo voda-voda s výkonom 7,32 kW a zdroj chladu studničná voda.