RD Trenčín - Slovensko KR v strope a v podlahe

Ide o dvojpodlažný dom. Spolu je uloženych 363m2 v stropnej, podlahovej a niekde aj v stenovej konštrukcií. Kapilárne rohože sú tiež uložené aj v šikminách. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.