Rodinný dom Tovarné

Kapilárne rohože inštalované do podláh a stropov. Zdroj tepla tepelné čerpadlo zem-voda.

Základné údaje

Typ stavby: rodinný dom
Realizácia: INFRACLIMA
Miesto stavby: Slovenská republika
Rok inštalácie: leto 2012

RD_Tovarne___Fecenko1.png

RD_Tovarne___Fecenko2.png