RD Stúpava - Slovensko KR v strope

V dvojpodlažnom rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcii. Spolu je uloženych 75 m2 kapilár. Kapilárne rohože chladia. 

Zdroj chladu je navrhnutá studničná voda