RD Senec - Slovensko KR v strope

 V rodinnom dome nachádzajúci sa v okrese Senec sú inštalované kapilárne rohože v stropoch. V kúpeľniach sú kapilárne rohože uložené aj v strope aj v podlahe. Spolu sa naištalovalo 85 m2 kapilárnych rohoží. 

Chladenie je pasívne studničnou vodou. Zdroj tepla je navrhnutá teplovodná krbová vložka s výkonom 6 KW a solárny systém pozostavajúci z dvoch solárnych trubicových kolektorov.

Obr__zok2.jpg

PA091832.JPG

 

PA091822.JPG