RD Senec - Slovensko KR v strope a v podlahe

V dvojpodlažnom RD sú kapilárne rohože nainštalové všade v stropoch a v niektorých miestnostiach v podlahe. 
Spolu je uložených 101 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 
 

Zdrojom tepla a chladu je tepelné čerpadlo vzduch-voda 7kW.