Rodinný dom - Ostrihom, Maďarsko - KR v strope

V rodinnom dome s plochou 107m2 sú inštalované kapilárne rohože v stropoch s plochou 83m2. Kapilárne rohože vykurujú aj chladia.

Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo Zubadan (vzduch-voda) s vykurovacím výkonom 8 kW.

P8017697.JPG

P8017698.JPG

P8017637.JPG