RD Nová Baňa - Slovensko KR v strope

V dvojpodlažnom rodinnom dome sú inštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcií. Spolu je uložených 63m2. Kapilárne rohože chladia.