RD Maria Ellend - Rakúsko KR v podlahe

Ide o dvojpodlažný rodinný dom s nainštalovanými kapilárnymi rohožiami v stropnej a v stenovej konštrukcií o ploche 109m2. V kúpelniach sú rohože položené aj v podlahovej konštrukcií. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

Ako zdroj tepla a chladu je zvolené tepelné čerpadlo vzduch-voda Panasonic 9kW