RD Lozorno - Slovensko KR v podlahe a strope

 V rodinnom dome sú inštalované kapilárne rohože do stropov s plochou 235 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo zem - voda s výkonom 10,4 KW. 

 

P3089128.JPG

 

P3089235.JPG