Rodinný dom - Liptovský Mikuláš, Slovensko - KR v strope

Kapilárne rohože pre vykurovanie a chladenie inštalované v strope.

PB063630.JPG

PB073681.JPG

PB083698.JPG