RD Kostolište - Slovensko KR v strope a v podlahe

V rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej a v podlahovej konštrukcií. Spolu je uloženych 243m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.