RD Karlová Ves1 - Slovensko KR v strope

V jednopodlažnom RD sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcií. Spolu je uložených 179m2. Kapilárne rohože chladia.

Ako zdroj chladu je použité tepelné čerpadlo vzduch-voda Panasonic T-cap split 12kW 3 fázové