RD Karlová Ves - Slovensko KR v strope

V rodinnom dvojpodlažnom dome sú kapilárne rohože nainštalované v stropnej konštrukcii. Spolu je uložených 167m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.