RD Hubice - Slovensko KR v strope

V jednopodlažnom rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcii. Spolu je uložených 77m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.