RD Friedrichshof- Rakusko1 KR v strope

V jednopodlažnom RD sú kapilárne rohože nainštalované v stropnej a v kúpelniach aj v podlahovej konštrukcií. Spolu je uložených 127m2. Kapilárne rohože vykurujú aj chladia.

Ako zdroj tepla a chladu je zvolené tepelné čerpadlo vzduch-voda Panasonic 9kW