RD Cífer - Slovensko KR v strope

V jednopodlažnom RD sú nainštalované kapilárne rohože o ploche 93 m2 v stropnej konštrukcii. Kapilárne rohože chladia.