RD Bytča - Slovensko KR v strope a v podlahe

Ide o dvojpodlažný RD. Kapilárne rohože sú inštalované v podlahovej a stropnej konštrukcií. Spolu je uložených 238m2. Rohože vykurujú a chladia. 

Ako zdroj tepla a chladu je zvolené tepelné čerpadlo vzduch-voda 9KW