BD Breza - Slovensko KR v podlahe

V jednopodlažnom rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v podlahovej konštrukcii. Spolu je uložených 107m2. Kapilárne rohože vykurujú.