RD Breza - Slovensko KR v strope a v podlahe

V rodinnom dvojpodlažnom dome sú kapilárne rohože nainštalované v stropnej a v podlahovej konštrukcii. Spolu je uložených 196m2. Kapilárne rohože vykurujú  a chladia. 

Zdroj tepla/chladu je zvolené TČ Panasonic T-cap 9 KW