RD Breza - Slovensko KR v strope, v podlahe

Ide o dvojpodlažný rodinný dom. Kapilárne rohože sú inštalované v stropoch a v podlahách. Spolu je uložených 221 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Ako zdroj tepla a chladu je zvolené tepelné čerpadlo T-cap 9kW