RD Bratislava - Slovensko KR v strope

V dvojpodlažnom rodinnom dome sú kapilárne rohože inštalované v stropnej konštrukcií. Spolu je nainštalovaných 104 m2.  Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Zdroj tepla/chladu je TČ vzduch - voda s výkonom 9 kW.