RD Blahová - Slovensko KR v strope

V jednopodlažnom rodinnom dome sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcii. Spolu je uložených 88m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Zdroj tepla  bolo zvolené Tepelné čerpadlo zem-voda o výkone 7,32 kW a zdroj chladu studničná voda.