Projektovanie a iné služby

Poskytujeme nasledovné služby projektovania a iných prác autorizovaných inžinierov v rozsahu:

  • projekty vykurovania a chladenia
  • projekty zdrojov tepla
  • revízie elektroinštalácií
  • revízie plynových zariadení
  • zakresľovanie skutkového stavu objektov a ich rozvodov, digitalizácia výkresov