Efektívnosť prípravy teplej vody termickými slnečnými kolektormi

 Zaujímavá reakcia na článok z časopisu Plynár-vodár-kúrenár.

BLOG03_PVK_Priprava_TV.JPG