Polyfunkčná budova - Zákamenné - Slovensko KR v podlahe

V nadstavbe polyfunkčnej budovy sú kapilárne rohože nainšalované v podlahe. Spolu je uložených 168m2. Rohože vykurujú.