Polyfunkčná budova - Zakamenné 2013-2014 - KR v strope

 Kapilárne rohože sú inštalované v stropnej a podlahovej konštrukcii s  plochou 600 m2.

Zdrojom tepla je pec na pevné palivo a solárny systém.

PA113414.JPG

PA113428.JPG

PA113451.JPG

PA163464.JPG