Nástrojáreň, konštrukčná dielňa

O nás

INFRACLIMA sa zaoberá výrobou celoplastového systému kapilárnych rohoží, tepelných čerpadiel a kompletného príslušenstva.

Naša nástrojáreň bola vybudovaná pôvodne pod firmou Instaplast Praha a s pánom Michalom Rybářom. Pre túto firmu nástrojáreň niekoľko rokov zabezpečovala výrobu, servis a zázemie v širokom spektre potrieb celej firmy. Výrobným programom firmy Instaplast Praha a.s. bola výroba a predaj vnútorných potrubných systémov z PP-R, (t.j. všetok sortiment rúr a tvaroviek pre tieto potrubia) a neskôr vývoj a výroba nízkoenergetických vykurovacích kapilárnych systémov. Z tohto programu pochopiteľne vyplynula kľúčová činnosť nástrojárne spočívajúca predovšetkým v práci konštrukčného oddelenia na konštrukcii a vývoji výrobkov firmy ako pre potrubné systémy, tak i pre vykurovacie systémy. Nasledovaná konštrukciou a výrobou nových vstrekovacích foriem plastov, výrobou rôznych výrobných a montážnych prípravkov a jednoduchých jednoúčelových strojov a zariadení. Všetok servis a údržba vstrekovacích foriem, prípravkov a zariadení a servis častí výrobných zariadení a strojov výrobných stredísk.

Po fúzii firmy Instaplast Praha a.s. s firmou PIPELIFE Slovakia s.r.o. prevzala nástrojáreň pod svoju novú firmu INFRACLIMA jej zakladateľ pán Michal Rybář, aby pokračoval v tradícii s ktorou našu nástrojáreň vybudoval. V súčasnej dobe nástrojáreň pokračuje naďalej nielen vo svojom pôvodnom výrobnom programe t.j. vo výrobe nových vstrekovacích foriem, prípravkov a zariadení, vykonávanie údržby a opráv foriem, ale aj vo svojej novej náplni súvisiacej s hlavným programom firmy Infraclima, čím je vývoj a výroba systému nízkoenergetického vykurovania - tepelných čerpadiel a kapilárnych systémov.

Služby

Naše podnikanie je založené na dlhoročných skúsenostiach a vysokej zručnosti našich pracovníkov a na využívaní moderných technológií.

Pre Vás našich zákazníkov zabezpečíme:

 • konštrukčné práce
 • výrobu vstrekovacích foriem plastov (600x1000)
 • výrobu prípravkov
 • výrobu ohýbacích a ťažných nástrojov
 • výrobu strižných nástrojov
 • výrobu jednoduchých strojov a zariadení
 • CNC obrábanie tvarov na obrábacích centrách
 • CNC sústruženie
 • brúsenie na plocho, na guľato
 • elektroerozívne obrábanie (drôtové rezanie, hĺbenie)
 • nástrojárske práce
 • a v neposlednom rade kvalitu

Vybavenie

obrabeci_centrum_mcv_750q.jpg - Obrábacie centrum MCV 750Q (760x500x500)


obrabeci_centrum2_mcv_1016.jpg - Obrábacie centrum MCV 1016 (1020x600x600)


meridlo_nastroju.jpg - Meradlo nástrojov


cnc_soustruh_masturn_mt54.jpg - CNC sústruh Masturn MT54


dratova_rezacka_au_500ia.jpg - Drôtová rezačka AU-500i (pojazd: 560x360x300 ) (obrobek1000x600x295/400kg)


exeron313.jpg - Hĺbička EXERON 313 (520x320x300)


bph320a.jpg - Brúska na plocho BPH 320A


gravirka_eir005a.jpg - Gravírovačky EIR005A


rucni_piskovacka_tb90.jpg  - Ručná pieskovačka TB90


sw9000.jpg - Nástrojár - mikrozváranie a naváranie (Sanwa Shoko SW9000)

Softvér

autodesk.png solidworks.png