Chladenie alebo klimatizácia ?

Kombinácia obnoviteľného zdroja energie v podobe tepelného čerpadla voda – voda a sálavého stropného vykurovania/chladenia systémom kapilárnych rohoží vytvára synergické efekty na fyziologickej úrovni človeka, zosúlaďuje človeka s prírodou a jej procesmi a podieľa sa na transformácii k trvalo udržateľnej spoločnosti. Zároveň poskytuje cez synergiu technických parametrov výhodné ekonomické riešenie. Zavedenie chladu do budov cez sálavú zložku transportu energie umožňuje efektívne prerušiť pôsobenie tepelnej vlny na organizmus človeka na 8 hodín počas práce a eliminovať zvýšené riziko (7 až 33 %) kolapsu z tepla. Výrazne sa znižuje aj chorobnosť a zásadne rastie produktivita práce človeka v letných mesiacoch. 

Viac v článku: KLIK TU