Certifikáty

Certifikáty


Ikona pdf_1.jpg Kapilárne rohože INFRACLIMA - použitie rozvodných trúbok systému PP-R INSTAPLAST S5 ( PDF 0,3 MB)

ico_pdf.jpg Kapilárne rohože INFRACLIMA - prehlásenie o zhode (PDF 0,2 MB)

ico_pdf.jpg Kapilárne rohože INFRACLIMA - prehlásenie o zhode ENG (PDF 0,2 MB)

ico_pdf.jpg Tepelné čerpadlo INFRACLIMA - prehlásenie o zhode (PDF 0,3 MB)

Filetype-jpg-icon_1.png Certifíkát Technického skúšobného ústavu (TSÚ) pre vákuový trubicový kolektor (JPG 2,6 MB)

Filetype-jpg-icon_1.png Autorizačné osvedčenie pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (JPG 1,8 MB)

Filetype-jpg-icon_1.png Certifikát pre metódu zvárania plastov (JPG 1,9 MB)

Používaný softvér pre návrh vykurovania kapilárnymi rohožami

Grafický výpočtový program TECHCON pre návrh vykurovania

TechCon_licenca_Atcon_bez_kodu.jpg

Grafický program ZWCAD pre spracovanie projektovej dokumentácie návrhu vykurovania

ZWCAD_licencia_bez_kodu.jpg    ZWCAD_certifikat_bez_kodu.jpg