Byt Trnava - Slovensko KR v strope

Ide o byt nachádzajúci sa v Trnave na Paulínskej ulici. Kapilárne rohože sú nainštalované v strope s celkovou plochou 67 m2. Kapilárne rohože chladia. 

Zdrojom chladu bolo zvolené tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 7 kW umiestnené na terase.