BD Liptovský Mikuláš - Slovensko KR v strope

Ide o bytové domy na 6NP a 7NP. Kapilárne rohože v oboch bytoch sú inštalované v stropnej konštrukcii. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. Na 6.NP je uložených 55m2 a na 7.NP 56m2. 

Zdroj tepla/chladu je zvolené tepelné čerpadlo vzduch - voda 5kW

Kapilárne rohože 6.NP

Kapilárne rohože 7.NP