BD Bratislava - Slovensko KR v strope

V bytovom dome sú nainštalované kapilárne rohože v stropnej konštrukcii. Spolu je uložených 45m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia. 

Zdroj tepla/chladu je TČ 5kW