Administratívna budova Titan Tatraplast - Slovensko KR v strope a v podlahach

Ide o 3-podlažnú budovu s prístavbou. Kapilárne rohože sú inštalované všade v stropoch a v podlahách. Spolu je uloženych 698 m2. Kapilárne rohože vykurujú a chladia.

Zdrojom tepla bolo zvolené tepelné čerpadlo voda-voda s celkovým výkonom 29,68 kW a zdroj chladu studničná voda.