Prevádzková budova INSTAPLAST Praha a.s.

 Prevádzka fy. INSTAPLAST Praha a.s. v Zápech 2003-2008

Využitie výhod systému pre výrobné prevádzky, priame chladenie olejov na výrobu, absorpčné chladenie so sol. kolektormi.
- dodávka fy. SOKRA (realizácia 2007), rekuperácia tepla z chladenia výroby, fotovoltaická elektráreň.

img_4359.jpg

img_4352.jpg

img_4331.jpg