Revízie a dokumenty ku kolaudácií stavby

 • zhotovenie realizačného projektu / projektu skuktového stavu pre potreby posúdenia konštrukčnej dokumentácie
 • prvá vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby stabilnej - skupiny Ab1, b2, Bb1, Bb2
 • opakovaná vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby stabilnej - skupiny Ab1, b2, Bb1, Bb2
 • vnútorná prehliadka tlakovej nádoby stabilnej - skupiny Ab1, b2, Bb1, Bb2
 • tlaková skúška
 • odborná prehliadka a odborná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového - chladenie a mrazenie skupiny Ai, Bi
 • harmonogramy odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení
 • evidencia vyhradených technických zariadení
 • doklady pre obsluhu vyhradených technických zariadení
 • príprava podkladov k úradným skúškam
 • dokumentácia na kľúč